Yama

Astau betyder åtta på sanskrit och anga betyder väg. Så Ashtanga yoga är alltså åtta vägar. Alla vägar är sammankopplade med varandra. Inte frånkopplade, vi behöver alla delar i samklang, ingen stege som ska bestigas. Första vägen heter Yama, reflektion av vårt sanna jag.   Yama-innehåller fem stigar. Den första stigens namn är: Ahimsa. Här vill vi agera kärleksfullt mot alla och allt. … Fortsätt läsa Yama